Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

Matouš 25:31-46 (Studijní Bible):Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘ Tehdy mu spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřilijako cizince a ujali jsme se , nebo nahého a oblékli jsme ? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?‘Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.‘“ „Potom řekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, byl jsem cizincem, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.‘ Tu mu odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ Pak jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.‘ A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života.

Převzato z http://adam4d.com/sheep/

Doporučené příspěvky

Adam4d v češtině – Evangelium prosperity Převzato z http://adam4d.com/how-to-justify-prosperity-theology-in-3-easy-steps/
O ateismu a „neviditelném létajícím špagetovém monstru“ aneb skuteční ateisté neexistují Létající špagetové monstrum je ústřední postavou parodického náboženství zvaného pastafariánství, jenž vzniklo jako reakce na rozhodnutí školského ú...
Adam4d v češtině – 1000 cest k Bohu…  Převzato z: http://adam4d.com/1000-ways/
Ateismus prostě nefunguje aneb jak odzbrojit ateismus za pár vteřin Často se setkáváme se s ateisty, kteří napadají tvrzení křesťanské víry a odvolávají se na „fakta“ a „vědecké důkazy“. Mnoho křesťanů má problémy ...
Adam4d v češtině: Dar spásy Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/

1 komentář: „Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!“

  1. a proč jsou křesťané ovce já nikdy nebudu žádná ovce a pro nikoho!já nejsem blbý a prohlédl sem ten podfuk zvaný křesťanství je to všechno podvod a nic jiného.podvod těžýc žádéh rozmněrů já jsem střízlivého rozumu a odhalil sem to a není to nic jiného než svinstvo ježíš ten nikdy nepříjde uplynul starověk středověk novověk a pořád se nic neděje a to ježíš hlásal brzké království boží ať jde do háje žádné království boží nic z toho se nestalo je to lhář a otec lži.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>