Charles Spurgeon o poznání Božím

Nic tak neobohatí intelekt, nic tak nerozvine celou duši člověka jako zbožné, horlivé, neustávající zkoumání velikého předmětu Božství. Nejskvělejší studie pro rozvinutí duše je věda o Kristu, o tom ukřižovaném, a poznání Božství nádherné Trojice.

Křesťan by měl studovat Božství. Nejvyšší věda, nejvznešenější uvažování, nejmocnější filozofie, která může upoutat pozornost Božího dítěte, je jméno, přirozenost, osoba, skutky a existence velikého Boha, kterého nazývá svým Otcem. V uvažování o Božích věcech je něco, co neobyčejně zlepšuje mysl. Je to tak široký předmět, že se všechny naše myšlenky v té rozměrnosti ztrácejí; tak hluboký, že naše pýcha se utápí v jeho nekonečnosti. Jiným předmětům můžeme porozumět nebo se s nimi můžeme poprat, nacházíme v nich určité sebeuspokojení a pokračujeme s myšlenkou: „Podívej, jak jsem moudrý.“ Ale když dojde na tuto mistrovskou vědu a my zjistíme, že naše olovnice nedosahuje její hloubky a že naše orlí oko nepojme její výšku, odvracíme se s myšlenkou: „Jsem tu jenom od včerejška, nic jsem nepoznal.

(Charles Spurgeon, Kázání na Malachiáše 3:6)

(Převzato z knihy Střípky poznání Boha od Arthura W. Pinka)

Doporučené příspěvky

Ukázka z knihy: Nepromarni svůj život od Johna Pipera Níže uvedený text pochází z kapitoly: „Kristova vznešenost, misie a milosrdenství - prosba k této generaci,“ knihy „Nepromarni svůj život“ od Johna Pi...
Historické záznamy o Ježíši Kristu Níže jsou uvedeny historické záznamy o Ježíši Kristu. Kromě Bible jsou zde zmíněny i další prameny: Co dává nebiblickým zdrojům historickou autent...
Ukázka z knihy Potěšení v Trojici: Duch lásky Následující text pochází z knihy Potěšení v Trojici od Michaela Reevese, z kapitoly Duch Lásky: „Způsob, jakým spolupracovali Otec, Syn a Duch svatý ...
Ukázka z knihy: Co je evangelikální? Z kapitoly Písmo: Jediná a plná autorita: „Ve spojitosti s Písmem je třeba dále říci, že musíme věřit celé Bibli. Musíme věřit historickým záznamům B...
Ateismus prostě nefunguje aneb jak odzbrojit ateismus za pár vteřin Často se setkáváme se s ateisty, kteří napadají tvrzení křesťanské víry a odvolávají se na „fakta“ a „vědecké důkazy“. Mnoho křesťanů má problémy ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>