Srovnání křesťanství a ateismu

nasledujme

Po vzoru článku Srovnání Ježíše s Mohamedem jsem se rozhodl udělat stručné srovnání ateismu a křesťanství. Budeme srovnávat schopnost vysvětlit lidský prožitek ve světě, odpovědi na moderní vědecké objevy, ale i zaslíbení a požadavky, které oba světonázory obsahují. Ptejme se sami sebe: Jaký pohled na svět je lepší? Co dovede lépe vysvětlit běžný lidský prožitek? Co přináší více radosti?

Poznámka: Ateismus je zde definován jako aktivní nevíra v Boha spojená s materialistickým, naturalistickým a evolučním světonázorem. Odpovědi představují typické závěry, které jsem slyšel z mnoha profesionálních debat mezi křesťany a ateisty. Dále: Nemyslete si, že se snažím o nezaujaté srovnání! Otázky jsou vybrány takovým způsobem, aby demonstrovaly sílu a krásu křesťanství a zaslíbení Ježíše Krista, aby snad i ostatní lidé mohli prozřít a spatřit nadřazenost cesty, kterou nabízí Ježíš Kristus.

 

Otázkakřesťanstvíateismus

Fundamentální existenciální otázky

Kdo jste?Jste lidskou bytostí vytvořenou k obrazu Božímu. (Genesis 1:27).Jste živočich, který se vyvinul ve spontánním procesu zvaném evoluce.
Jaký je smysl vaší existence?Nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha a věčně se z Něj radovat. (Římanům 11:36, 1 Korinstským 10:31, Jan 17:3;21-23, Žalmy 73:24-28).Neexistuje žádný objektivní smysl vaší existence.
Co se stane až zemřete?Jedni budou vzkříšeni k věčnému životu v přítomnosti úžasného Boha a druzí půjdou do věčného zatracení za své hříchy. (Jan 5:29, 2 Korintským 5:8, Jan 3:18, Zj. 21:8).Přestanete existovat.

Vesmír a stvoření

Vznik vesmíru:1. Bůh stvořil čas, prostor a hmotu (vesmír) z ničeho svým Slovem. (Genesis 1:1; Jan 1:1-3; Kolosským 1:15-16). 

2. Vesmír byl zcela kompletní.

1. Vesmír vznikl z ničeho (počáteční singularita v nekonečně malém prostoru), bez zásahu inteligence, během expanze Velkého třesku.

2. Doposud existuje vývoj a změna.

Stáří vesmíru:Přibližně 6000 „reálných“ let.

 

Poznámka: Výraz reálných let odkazuje na nadpřirozenost stvoření, které vzniklo okamžitě a bylo „dospělé“ okamžitě, což je trvání, které nelze zachytit ani změřit, jakmile bylo kompletní.

Podle současných poznatek: 13.82 miliard let.
Vznik života:Bůh stvořil veškerý život okamžitě, dle rodin jednotlivých druhů. (Genesis 1). 

Každý živočich patří do určité rodiny druhu; ta může mít široké rozpětí, různé variace a je snadno identifikovatelná na základě morfologických podobností. Existují široké a bohaté variace rodin živočichů, ale neexistuje opravdový vývoj z jednoho druhu do dalšího.

Život se vyvinul z neživého a postupně, skrze mechanismy evoluce, dospěl až do dnešní podoby. 

Každá generace představuje „mezičlánek“ neustálého vývoje. Žádný druh není doopravdy konečný. Existuje pouze konstantní vývoj a změna.

Krátké chronologické srovnání:1. Stvoření světa (Genesis 1).
2. Hřích a pád lidstva (Genesis 3 – 4)
3. Světová potopa (Genesis 7 – 8).
4. Historie vykoupení lidstva mající střed v kříži Ježíše.
5. Boží soud a věčnost.
1. Velký třesk.
2. Kosmická evoluce.
3. Stelární evoluce
4. Organická evoluce

Lidský prožitek a esenciální pojmy

Dobro:Existuje dobro. Bůh je standard dobra. Pouze Bůh je dobrý. (Lukáš 18:19).Objektivně neexistuje nic jako dobro. Jen subjektivní preference.
Zlo:Existuje zlo. Zlo je důsledek hříchu – rebelie vůči Bohu. Vše, co je v rozporu s Božím morálním charakterem.Objektivně neexistuje nic jako zlo. Jen subjektivní preference.
Spravedlnost:Existuje spravedlnost. Bůh jednou odsoudí veškeré zlo.Neexistuje nic jako konečná spravedlnost.
Pohled na morálku:Absolutní, univerzálně platná a definovaná Božím zjevením.Obvykle relativní. Každá civilizace si určí, co považuje za morální.
Žádná civilizace není objektivně více či méně morální než jiná.
Pravda:Pravda existuje. Bůh je Pravda (Jan 14:6).
Bůh je absolutní, i pravda je absolutní.
Bůh je věčný, i pravda je věčná.
Bůh je jedinečný, i pravda je jedinečná.
Pravda je to, co odpovídá realitě.
Realita je to, co my považujeme za realitu.
Mnoho lidí, mnoho pravd – pravda je proto relativní.
Láska:Bůh je Láska. (1 Janův 4:8).
Láska je proto věčná, transcendentní a obětavá.
Láska je vrozený pud / instinkt.
Krásno:Krásno je estetická hodnota, která vychází z Boha.Emocionální pozdvižení způsobené chemickými reakcemi uvnitř člověka. Nemá objektivní hodnotu.
Život:Bůh je Život (Jan 1:4) a Bůh dává život, a proto má život obrovskou hodnotu.Život je důsledek spontánních fyzikálních procesů. Život nemá objektivní vnořenou hodnotu.
Smrt:Důsledek hříchu (Římanům 5:12). Nejedná se o původní přirozenost.Smrt je přirozený důsledek opotřebení života.

Zaslíbení a požadavky

Jste-li křesťan / ateista zaslíbení:Věčný život v přítomnosti úžasného Boha (Jan 3:16, Jan 17:3).Žádná.
Nejste-li křesťan / ateista zaslíbení:Věčný trest za hříchy v pekelném ohni (Zjevení 21:8).Žádná.
Jste-li křesťan / ateista požadavky:Uvěřit v Ježíše Krista (Římanům 10:9, Jan 3:16) a Evangelium, dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus zemřel za vaše hříchy, byl pohřben a po třech dnech vzkříšen z mrtvých. (1 Kor. 15:3-4). Učinit jej Pánem nad svým životem.Žádné, kromě nevíry v Boha. :)
Co nemůžete dělat:Hřešit.
Smilnit, cizoložit, krást, lhát, rouhat se, uctívat cokoliv kromě Boha (modlářství), opíjet se, brát drogy, koukat na porno, oddávat se homosexualitě atd.
Nemůžete věřit v Boha.
Co můžete dělat oproti druhému pohledu na svět:Věřit v Boha. Uctívat Boha. Mít radost z Boha.Smilnit, cizoložit, krást, lhát, rouhat se, uctívat cokoliv kromě Boha (modlářství), opíjet se, brát drogy, koukat na porno, oddávat se homosexualitě atd.

 

Křesťanství je nadřazené v každém ohledu. Ježíš Kristus je nadřazený v každém ohledu. Jediné, co můžete ztratit, jsou vaše závislosti a hříchy.

Jsou jen dvě cesty. Boží cesta a vaše cesta. Jedna cesta vede k Bohu a je pro vás připravená a nemůžete dělat nic, abyste získali věčný život – jen spoléhat na Krista a jeho dokonané dílo na kříži; druhá vede do záhuby a půjdete tam, ať uděláte jakýkoliv „dobrý skutek“. O jedné si můžete myslet, že je bláznivá (1 Korintským 2:14), ale vede k životu v Bohu. O druhé si přirozeně myslíte, že je správná, ale nakonec vede do záhuby (Přísloví 14:12).  Jedna vyžaduje, abyste se pokořili před Bohem a odevzdali mu vládu nad svým životem a uvěřili v Jeho Syna, který přišel zachránit hříšníky jako jste vy. Druhá nevyžaduje žádnou změnu. Zůstanete-li jak jste, jste na druhé cestě a dobrovolně kráčíte do pekla od Boha, který vás stvořil.  Ale za jakou cenu?

Johnny Cash má takový hezký citát: „Být křesťanem není pro zbabělce. Musíte být opravdový muž, abyste žili pro Boha – určitě více než pro ďábla.

Johnny vyjádřil jinými slovy to samé, co měl Ježíš na mysli, když řekl: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.“ (Matouš 16:24).

 

 

 

Doporučené příspěvky

John Piper: Běžte ten závod! Vybraná část z kázání Johna Pipera, jež obsahuje velké poselství o hříchu a závodu, který každý křesťan běží! Židům 12:1-2 (Studijní Bible): „Proto i...
Adam4d v češtině – Břemeno důkazu (dialog s ateistou) Převzato z http://adam4d.com/burden-proof/
Adam4d v češtině – Svobodomyslný ateista Převzato z http://adam4d.com/closed-minded/
John Piper: Fatální neposlušnost Adama a triumfální poslušnost Krista! Následující text patří do série kázání a textů Johna Pipera. Český překlad (Fatální neposlušnost Adama a triumfální poslušnost Krista) se nachází na s...
Co znamená věřit v Ježíše Krista? Co je esencí křesťanské víry? A nebezpečí moderního gnosticismu… Svět se nám snaží tvrdit, že víra je ze své podstaty slepá. Že je to hra na slepou bábu; člověk jde s páskou přes oči a klopýtá. Nevidí svět okolo...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>