Charles Spurgeon o poznání Božím

spurgeon

Nic tak neobohatí intelekt, nic tak nerozvine celou duši člověka jako zbožné, horlivé, neustávající zkoumání velikého předmětu Božství. Nejskvělejší studie pro rozvinutí duše je věda o Kristu, o tom ukřižovaném, a poznání Božství nádherné Trojice. Křesťan by měl studovat Božství. Nejvyšší věda, nejvznešenější uvažování, nejmocnější filozofie, která může upoutat pozornost … Pokračování textu Charles Spurgeon o poznání Božím

Hlas z historie: První křesťanský dialog s Islámem

koraaan

Je něco velmi povzbudivého na tom, když si člověk uvědomí, že stojí na ramenou obrů, kteří bojovali stejné bitvy za stejné pravdy jako i dnes my. K diskuzím mezi křesťany a muslimy docházelo i v minulosti. Pojďme se podívat na část nejranějšího dialogu, který proběhl mezi Abdullah ibn Ishmail al-Hashimem … Pokračování textu Hlas z historie: První křesťanský dialog s Islámem

Citáty raných církevních otců o Petrovi jako „skále“

fathers

Zde je přehled citátů raných církevních otců, jež se zabývají „nadřazenosti“ apoštola Petra a také otázkou, zda je speciálně on tou „skálou“, na které byla vybudována církev… Poznámka: Římskokatolická církev se často odvolává na citáty raných křesťanů, aby ospravedlnila své tradice, které nemají základ v Písmu. 1. Petr je ta … Pokračování textu Citáty raných církevních otců o Petrovi jako „skále“