Svědectví obráceného římskokatolického kněze Richarda Bennetta: Dále od Říma – blíže k Bohu

Open Bible, with textured granite background.

Narodil jsem se v Irsku v osmičlenné rodině a mé dětství bylo naplněno štěstím. Rádi jsme si hráli, zpívali a dělali představení na území vojenského tábora v Dublinu. Můj otec, plukovník irské armády, odešel do důchodu, když mi bylo devět let. Byli jsme typická římskokatolická rodina. Otec si čas od … Pokračování textu Svědectví obráceného římskokatolického kněze Richarda Bennetta: Dále od Říma – blíže k Bohu

Tridentský koncil Římskokatolické církve, který odsoudil biblické evangelium…

milost

Římský katolicismus se zrodil počátkem čtvrtého století, když císař Konstantin zasnoubil křesťanství s pohanstvím. Tak se otevřela široká cesta pro invazi pohanských praktik a pověr. Abychom však byli fér, musíme přiznat, že k fatálnímu zpohanštění učení římskokatolické církve nedošlo najednou, ale šlo spíše o postupný proces hromadění neomylných nauk. Zajímavou vlastností římského katolicismu je totiž … Pokračování textu Tridentský koncil Římskokatolické církve, který odsoudil biblické evangelium…

Tim Conway: Pravda o Římskokatolické církvi

conway

Pastor Tim Conway odhaluje pravdu o Římskokatolické církvi. „A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. “ (Židům 9:27-28). Poznámka: Prosím, zapněte si titulky.

R. C. Sproul a John MacArthur: Můžete se modlit k Marii a jít do nebe?

marie

R. C. Sproul a John MacArthur společně odpovídají na otázku týkající se modlení k Marii a svatým, které probíhá v Římskokatolické církvi. Můžete se modlit k Marii a jít do nebe? 1 Timoteovi 2:5-6 (Studijní Bible): „Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, … Pokračování textu R. C. Sproul a John MacArthur: Můžete se modlit k Marii a jít do nebe?

Citáty raných církevních otců o Petrovi jako „skále“

fathers

Zde je přehled citátů raných církevních otců, jež se zabývají „nadřazenosti“ apoštola Petra a také otázkou, zda je speciálně on tou „skálou“, na které byla vybudována církev… Poznámka: Římskokatolická církev se často odvolává na citáty raných křesťanů, aby ospravedlnila své tradice, které nemají základ v Písmu. 1. Petr je ta … Pokračování textu Citáty raných církevních otců o Petrovi jako „skále“

Biblické odmítnutí papežství (1): Je Petr ta skála, na které Ježíš vybudoval svou církev?

Papež

Římskokatolická církev vkládá velký důraz na apoštola Petra a tvrdí, že Ježíš řekl, že na něm vybuduje svou církev. Katechismus Římskokatolické církve v paragrafu 552 uvádí následující: „Šimon Petr zaujímá ve sboru dvanácti první místo. Ježíš mu svěřil jedinečné poslání. Díky zjevení od Otce Petr vyznal: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého“ … Pokračování textu Biblické odmítnutí papežství (1): Je Petr ta skála, na které Ježíš vybudoval svou církev?