John MacArthur: Římskokatolická církev a jejich falešné evangelium

macarthur

Ostré kázání Dr. Johna MacArthura o korupci v Římskokatolické církvi. Galatským 1:8 (Studijní Bible): „Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! “

Jak vypadá pouliční kázání opravdového evangelia

jesustheway

Video natočil Igor Chaun, na kterého udělal tento kazatel (Pavel) obrovský dojem. Kde se v něm bere taková víra a jistota? To je práce Boží. Marek 16:15 (Studijní Bible): „A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. “ Lukáš 21:15 (Studijní Bible): „Neboť já vám dám řeč … Pokračování textu Jak vypadá pouliční kázání opravdového evangelia

Nejpomazanější kázání, které kdy zaznělo.

preacher

Jde o kompilaci kázání mnoha velkých kazatelů, která se dotýkají témat jako křesťanské obrození („revival“) či stavu dnešní církve, která je infikovaná humanismem. Poznámka: 1) Video již obsahovalo zvukové podbarvení v pozadí                      2) Název videa odpovídá překladu z originálního názvu … Pokračování textu Nejpomazanější kázání, které kdy zaznělo.

Paul Washer: Jak poznáte, že jste skutečně zachráněni?

paulwasher

Nové video z kázání Paula Washera přináší důležité poselství o tom, že máme testovat ovoce svého života, zda jsme skutečně ve víře. Bible totiž říká: 2 Korintským 13:5 (Studijní Bible): „Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže … Pokračování textu Paul Washer: Jak poznáte, že jste skutečně zachráněni?