Jestliže Bůh stvořil svět, kdo stvořil Boha?

pocatek

Zřejmě nejčastější otázka, kterou křesťan slýchá od nevěřících, zní nějak takto: „Jestliže Bůh stvořil celý vesmír, kdo pak stvořil Boha?“ Pojďme si odpovědět. V prvé řadě je třeba poukázat na mylný předpoklad tazatele: Bůh není omezen časem ani prostorem! Samotná otázka totiž předpokládá, že Bůh je, stejně jako my, ohraničen … Pokračování textu Jestliže Bůh stvořil svět, kdo stvořil Boha?

Nejděsivější poselství člověku: Bůh je Dobrý!

good

Představte si situaci, kdy se spravedlivý soudí se zločincem. Zločinec přichází dlouhou chodbou k soudní síni a blesky z fotoaparátů ozařují jeho rozšklebený obličej. Má dobrou náladu. Přestože je vinný. Podplatil si totiž zkorumpovaného soudce, takže nemůže prohrát… Co ale když soudce nebude zkorumpovaný? Jak se asi ten zločinec bude tvářit potom? … Pokračování textu Nejděsivější poselství člověku: Bůh je Dobrý!

Bůh volá celý svět k pokání: Chcete poznat Boha? Učiňte pokání a uvěřte Evangeliu! A jak poznat, že jste byli skutečně zachráněni?

repent

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“, řekl Ježíš Kristus svým učedníkům. Slovo „pravda“ je v křesťanství centrální, protože souvisí s poznáním Boha. Ježíš Kristus také řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) Ježíš je ta jediná exkluzivní cesta k Bohu. … Pokračování textu Bůh volá celý svět k pokání: Chcete poznat Boha? Učiňte pokání a uvěřte Evangeliu! A jak poznat, že jste byli skutečně zachráněni?