Kalvinismus: Teologie ke slávě Boží! A kontrast s moderními humanistickými teologiemi!

plan

„Na teologii záleží,“ tak zní citát prominentního apologetika Dr. Jamese Whita. Teologie je disciplína, která se zabývá studiem Božího slova (z řečtiny: Theos – Bůh. Logos – Slovo). Každý křesťan, který pravidelně studuje Bibli, je tedy i teolog – ať chce či nechce. Ne každý křesťan je však dobrý teolog. … Pokračování textu Kalvinismus: Teologie ke slávě Boží! A kontrast s moderními humanistickými teologiemi!

Co znamená věřit v Ježíše Krista? Co je esencí křesťanské víry? A nebezpečí moderního gnosticismu…

zivotvecny

Svět se nám snaží tvrdit, že víra je ze své podstaty slepá. Že je to hra na slepou bábu; člověk jde s páskou přes oči a klopýtá. Nevidí svět okolo, odmítá ho vidět a nechce mu rozumět. Co to ale znamená, když někdo říká, že věří v Ježíše Krista? Je to slepé šermování rukama v prázdnotě … Pokračování textu Co znamená věřit v Ježíše Krista? Co je esencí křesťanské víry? A nebezpečí moderního gnosticismu…

Paul Washer: Nebuďte jako farizejci! Kristus je nade vším!

washer4

Důležité poselství Paula Washera o tom, co je doopravdy důležité. Jak je zde řečeno: „Je lepší to mít a nevědět jak se tomu říká, než to nemít a umět to správně pojmenovat. “ (Paul Washer) Efezským 4:1-3 (Studijní Bible): „Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho … Pokračování textu Paul Washer: Nebuďte jako farizejci! Kristus je nade vším!

Nebeský muž promlouvá: Svědectví plné zázraků, utrpení a pronásledování pro Krista!

nebeskymuz

Bratr Yun (celé jméno – Jün ti-siung), jinak též známý pod přezdívkou Nebeský muž, kterou získal v Číně během pronásledování komunistickým režimem, vypráví svůj příběh ve stejnojmenné knize – Nebeský muž. Jeho svědectví je natolik intenzivní, natolik živé, natolik neuvěřitelné, a přitom plné pravdy, že nemůže nechat nikoho chladným a čtenář bude … Pokračování textu Nebeský muž promlouvá: Svědectví plné zázraků, utrpení a pronásledování pro Krista!

Paul Washer: Evangelium a nejděsivější poselství písma!

washer3

Paul Washer srozumitelně vysvětluje evangelium, které je Boží mocí k záchraně každého, kdo věří. (Římanům 1:16). Jestliže dnes uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce (Židům 3:7-8), ale učiňte pokání a uvěřte v Ježíše Krista. Neboť: Skutky 4:12 (Studijní Bible): „A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného … Pokračování textu Paul Washer: Evangelium a nejděsivější poselství písma!

Paris Reidhead: Deset šekelů a tričko

paris

Paris Reidhead (1919 – 1992) byl misionář, evangelista a učitel. Následující kázání bylo mnohokrát označené jako „nejstahovanější kázání všech dob“. Poselství videa je velmi bohaté, a přitom zcela zásadní, neboť odhaluje moderní deviace humanismu pronikající křesťanstvím, a proto je také povinností pro každého křesťana. Římanům 11:36 (Studijní Bible): „Vždyť z něho a skrze něho … Pokračování textu Paris Reidhead: Deset šekelů a tričko