Je evoluce dokázaný a nezpochybnitelný fakt?

nebesa

Následující text je převzat z webu http://www.proc-krestanstvi.cz/. „Žádný vzdělaný člověk již více nebude zpochybňovat platnost takzvané teorie evoluce, o které nyní víme, že je jednoduše faktem.“ Ernst Mayr, slavný evoluční biolog V západní společnosti se evoluční teorie prosadila snad ve všech hlavních oblastech lidského myšlení a společenského života. Podle jejich zastánců … Pokračování textu Je evoluce dokázaný a nezpochybnitelný fakt?

Dokument: Programování života

Programování života

Následující dokument nabízí letmý pohled do světa buněčné biologie a informatiky. Teorie chaosu mluví o přirozeném řádu bez designu. Mohou však významové informace vzniknout pouhou fyzikální interakcí? Byl pozorován nějaký případ, kdy funkční informace vznikla náhodou? Těmito otázkami se zabývá následující dokument nesoucí příznačný název – Programování života. Poznámka: Obsahuje slovenský … Pokračování textu Dokument: Programování života

Odpovědi ateistům (2): Vzkříšení Ježíše

vzkrisen

Obvyklá námitka vůči křesťanské víře, ze strany ateistů, se týká otázky zázraku vzkříšení Ježíše Krista, který je zaznamenán v Novém zákoně. Argument je obvykle formulován následujícím způsobem: „Nikdo racionální nemůže věřit, že Ježíš vstal z mrtvých. Kdyby lidé mohli vstát z mrtvých, viděli bychom je vstávat z mrtvých! Nikdo ale nikdy neviděl … Pokračování textu Odpovědi ateistům (2): Vzkříšení Ježíše

Podvody evoluční teorie

evoluce2

Historie evoluce je protkána paděláním a matením odborné i laické veřejnosti po celou dobu své existence. Logicky – pokud vymyslíte teorii, která je nepravdivá, a potom teprve hledáte důkazy, lidé vám nevydrží věřit 200 let, aniž byste uspokojili jejich lačnost po potvrzení vašich tezí. Navíc se v celé této evoluční … Pokračování textu Podvody evoluční teorie

Je evoluce fakt obdobně jako třeba gravitace?

evolution

Ateisté často argumentují, že evoluce je fakt – obdobně jako třeba gravitace. Populární ateista Richard Dawkins, ve své knize „The Genius of Charles Darwin“, vyřkl následující srovnání: „Gravitace není verze pravdy. Je to pravda. Kdokoliv pochybuje, je zván, aby skočil z desetipatrové budovy. “ Jednu věc je třeba Richardovi připočítat … Pokračování textu Je evoluce fakt obdobně jako třeba gravitace?