Tridentský koncil Římskokatolické církve, který odsoudil biblické evangelium…

milost

Římský katolicismus se zrodil počátkem čtvrtého století, když císař Konstantin zasnoubil křesťanství s pohanstvím. Tak se otevřela široká cesta pro invazi pohanských praktik a pověr. Abychom však byli fér, musíme přiznat, že k fatálnímu zpohanštění učení římskokatolické církve nedošlo najednou, ale šlo spíše o postupný proces hromadění neomylných nauk. Zajímavou vlastností římského katolicismu je totiž … Pokračování textu Tridentský koncil Římskokatolické církve, který odsoudil biblické evangelium…

John Piper: Spatřili jsme jeho slávu, plnou milosti a pravdy

slovo

Následující text patří do série kázání a textů Johna Pipera. Český překlad (Spatřili jsme jeho slávu, plnou milosti a pravdy) se nachází na stránkách Desiringgod. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm … Pokračování textu John Piper: Spatřili jsme jeho slávu, plnou milosti a pravdy

John Piper: Evangelium prosperity je klamavé a zhoubné

Matouš 5:14-16

Následující text patří do série kázání a textů Johna Pipera. Český překlad (Evangelium prosperity je klamavé a zhoubné) se nachází na stránkách Desiringgod. Když čtu o sborech a církvích, které káží prosperitu, říkám si: „Kdybych nebyl křesťanem, křesťanem bych se rozhodně stát ani nechtěl.“ Jinými slovy, má-li toto být Ježíšovým poselstvím, pak o nic … Pokračování textu John Piper: Evangelium prosperity je klamavé a zhoubné

John Piper: Žádejte svého Otce v nebesích

hledat

Následující text patří do série kázání Johna Pipera. Český překlad (Žádejte svého Otce v nebesích) se nachází na stránkách Desiringgod. Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.  Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový … Pokračování textu John Piper: Žádejte svého Otce v nebesích

Co vyobrazuje křest (John Piper)

smrt

Následující text patří do série kázání Johna Pipera. Český překlad (Co vyobrazuje křest) se nachází na stránkách Desiringgod. „Do toho vstoupil Zákon, aby se provinění rozhojnilo. A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích ve smrti, i milost vládla skrze spravedlnost k životu věčnému skrze Ježíše … Pokračování textu Co vyobrazuje křest (John Piper)

Na počátku bylo Slovo (John Piper)

Na počátku Slovo

Následující text patří do série kázání Johna Pipera, které pochází ze stránek Desiringgod. Autorem překladu (Na počátku bylo Slovo) je Jan Janča. Jan 1:1-3 (Studijní Bible): „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez … Pokračování textu Na počátku bylo Slovo (John Piper)