Biblické odmítnutí papežství (1): Je Petr ta skála, na které Ježíš vybudoval svou církev?

Papež

Římskokatolická církev vkládá velký důraz na apoštola Petra a tvrdí, že Ježíš řekl, že na něm vybuduje svou církev. Katechismus Římskokatolické církve v paragrafu 552 uvádí následující: „Šimon Petr zaujímá ve sboru dvanácti první místo. Ježíš mu svěřil jedinečné poslání. Díky zjevení od Otce Petr vyznal: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého“ … Pokračování textu Biblické odmítnutí papežství (1): Je Petr ta skála, na které Ježíš vybudoval svou církev?