Pozdravuje spoluvyvolená v Babylonu: Svědectví o krutém obrazu duchovního stavu v ČR

vyvolena

„Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra, jak se domnívám. Napomínám vás a dosvědčuji vám, že taková je pravá Boží milost; v ní stůjte. Pozdravuje vás spoluvyvolená v Babylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu [Ježíši. Amen].“ (1 Petrův … Pokračování textu Pozdravuje spoluvyvolená v Babylonu: Svědectví o krutém obrazu duchovního stavu v ČR

7 proroctví o posledních dnech v obrazech

svetloseta

Bible je kniha plná proroctví. Jen pro zajímavost: J. Barton Paynova encyklopedie Biblických proroctví jich obsahuje 1239 ze Starého a 578 z Nového zákona. Dohromady tedy máme přinejmenším 1817 proroctví – ta jsou obsažena v 8352 verších. Existuje mnoho proroctví týkajících se posledních dnů tohoto světa. Tím se běžně zabývá teologická disciplína … Pokračování textu 7 proroctví o posledních dnech v obrazech