SvědectvíVšechny články

Nebeský muž promlouvá: Svědectví plné zázraků, utrpení a pronásledování pro Krista!

Bratr Yun (celé jméno – Jün ti-siung), jinak též známý pod přezdívkou Nebeský muž, kterou získal v Číně během pronásledování komunistickým režimem, vypráví svůj příběh ve stejnojmenné knize – Nebeský muž. Jeho svědectví je natolik intenzivní, natolik živé, natolik neuvěřitelné, a přitom plné pravdy, že nemůže nechat nikoho chladným a čtenář bude doslova šokován Yunovou vírou, úsilím a oddaností vůči Kristovu evangeliu.

Jestli něco platí v křesťanské historii, pak to, že pokaždé, když někde mocně působí Duch svatý, může existovat pronásledování jakýchkoliv rozměrů, a přesto církev poroste. A poroste tím více, čím budou lidé trpět pro jméno Ježíše Krista. Tak je to i v komunistické ateistické Číně.

Do roku 1958 vláda zrušila všechny veřejně působící církve. Manželka Mao Ce-Tunga, Jiang Qing, sdělila zahraničním návštěvníkům: „Křesťanství se v Číně nachází pouze v historických sekcích muzea. Je mrtvé a bylo pohřbeno.“ V roce 1970 americká křesťanská delegace při návštěvě Číny oznámila: „V Číně není jediný křesťan.“ Vše vypadalo beznadějně.

Platí však jedno heslo: Žádný lidský plán nikdy nevyjde! A jako by se Bůh smál v nebi, od 70 let, do dnešního dne, došlo k masivní evangelické explozi, a v Číně se v současné době nachází přes 100 miliónů křesťanů! Přičemž odborníci odhadují, že do roku 2030, pakliže to půjde stejným tempem, bude Čína nejvíce křesťanskou zemí!

Chci se s vámi podělit o silné momenty Yunova svědectví, které vás mají povzbudit, a pokud nejste věřící, pak vám dosvědčí realitu Boží existence – jež je v Yunově příběhu evidentní. O tom, zda tomu uvěříte, je pouze na vás…

Když Bůh povolává…

Svědectví bratra Yuna je důkazem Boží věrnosti a dobroty v jeho životě. Jeho se týká příběh o tom, jak Bůh uchopil mladého, vyhladovělého chlapce z chudobné vesnice v čínské provincii Henan a použil si jej, aby zatřásl světem. Namísto toho, aby věnoval pozornost mnohým zázrakům nebo utrpení, kterým prošel, se raději zaměřuje na charakter a krásu Ježíše Krista. Přeje si, aby celý svět poznal Ježíše tak jako on sám, nikoli jako vzdálenou postavu z historie, ale jako vždy přítomného, láskyplného, všemohoucího Boha.

Obrácení Yuna předcházelo zázračné uzdravení otce v době, kdy byla rodina velmi chudá a nemohla si dovolit léčbu. Otec Yuna trpěl dlouhodobě rakovinou plic a jeho stav se natolik zhoršil, že nemohl pracovat, což se projevilo v ještě větším prohloubení chudoby. Tehdy si Yunova matka vzpomněla na Ježíše, ve kterého v mládí věřila a přiměla celou rodinu k upřímné a vytrvalé modlitbě za uzdravení nemocného otce. A Bůh viděl zlomené lidi, kteří volají Jeho Syna, a vyslyšel modlitbu.

To byl zlom v životě rodiny bratra Yuna, která se díky této události odevzdala do rukou Ježíše Krista. A protože žili v ateistické komunistické Číně, kde byli křesťané pronásledováni, měli zpočátku velmi omezené vědomosti o Ježíši. Bratr Yun sám poznamenává: „Zpočátku jsem nevěděl přesně, kdo Ježíš je, ale byl jsem svědkem toho, jak uzdravil otce a osvobodil naši rodinu. S důvěrou jsem se vydal Bohu, jenž nás spasil a uzdravil otce. Tehdy jsem se matky často ptal, kdo Ježíš doopravdy je. Řekla mi: Ježíš je Syn Boží, který za nás zemřel na kříži a vzal na sebe všechny naše hříchy a nemoci. Veškeré své učení zaznamenal v Bibli. “ (Nebeský muž, str 7).

Jenže – nikdo v rodině neměl Bibli! Co se tedy dalo dělat? Bratr Yun se na doporučení začal vytrvale modlit o to, aby mu jí Bůh seslal z nebe; což se sice nestalo, nicméně jeho modlitba byla nakonec vyslyšena a Bible se k němu dostala prostřednictvím člověka, kterého Bůh poslal. Horlivý Yun začal pečlivě studovat Bibli – dokonce se učil nazpaměť celé knihy (což se mu později osvědčilo, když byl ve vězení).

A tehdy ho Bůh povolal slovy, která odstartovala nebezpečnou evangelickou službu. Ta slova zněla: „Jdi na západ a jih.“ (Nebeský muž, str 10).

Utrpení pro evangelium

Nejsou to zázraky, které tak charakterizují příběh Nebeského muže jako spíše míra utrpení pro Krista. Tak získal bratr Yun svou přezdívku, neboť odmítal vydat úřadům své pravé jméno a adresu, aby tak ochránil své bratry a sestry. Na výhrůžky a bití policistů, kteří po něm chtěli tyto údaje, odpověděl hlasitým voláním: „Jsem nebeský muž! Můj domov je v nebi!“ (Nebeský muž, str 3).

Bratr Yun byl několikrát ve vězení. Za zmínku stojí 74 denní půst během kterého zažíval nejkrušnější chvíle, a jak sám přiznává, byl by dávno mrtvý nebýt Boží prozřetelnosti a moci, která ho udržovala při životě. Na konci tohoto martyria vážil asi 30 kilogramů a lidé kolem něj čekali na to, kdy umře. Přesto v tomto nejslabším okamžiku mu Bůh dal sílu, aby svědčil okolním ztraceným vězňům a mnoho lidí tak uvěřilo…

Hospodin vysvobozuje ze soužení

Ať to vypadá jakkoliv beznadějně, Bůh má vždy vše pod kontrolou. Jako lidé vidíme svět z nižší perspektivy, a proto snadno můžeme pochybovat, že i v těch nejtěžších chvílích, které na nás mohou dolehnout, má Bůh věci pod kontrolou. O to více to platí v případě Nebeského muže…

Nicméně se pokaždé později ukázalo, že Bůh využíval i Yunova selhání, která obracel v dobro. Moc dobře víme, že „těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.“ (Římanům 8:28).

A tak, když byl Yun kvůli své chybě podruhé ve vězení, měl zlámané nohy, a nemohl tedy chodit; a byl oddělen od venkovního světa 3 železnými, těžce střeženými branami, přesto to Bůh výborně načasoval a jednoho dne ho uzdravil a vyvedl ven, aniž by si nově chodícího Yuna kdo všiml, neboť si jej všichni z okolí pamatovali jako člověka se zlámanými nohami; všechny tři brány byly otevřené a on jednoduše vyšel ven!

yun1 yun2

Boží svrchovaná milost

Mnohdy může kniha Nebeský muž působit jako taková akční verze Skutků z Bible, což je ovšem ovlivněno i literárním stylem, neboť jde víceméně o přepis rozhovorů (to je třeba si uvědomit); také se může jevit, že se děj příliš soustředí na utrpení Nebeského muže, ovšem nic není výmluvnějšího než slova Yunovy manželky, která měla obhajovat mnohá obvinění padající na jeho osobu.

Yun mi často říká: Nejsme absolutně ničím. Není nic, nač bychom mohli být hrdí. Nemáme žádné schopnosti ani nic jiného, co bychom mohli Bohu nabídnout. Skutečnost, že se rozhodl použít si nás, spočívá pouze v jeho milosti. S námi to nemá co do činění. Pokud by se Bůh rozhodl povolat si pro své záměry jiné a nás již nikdy nepoužít, nemohli bychom si ani slovem stěžovat.“ (Nebeský muž, str 116).

Mnohá poučení

Příběh Nebeského muže je nabitý silným svědectvím, které vskutku připomíná akční verzi knihy Skutků, což někoho může odradit, přestože cílem této knihy jistě není demonstrovat zázraky či utrpení – kdepak! To ani v Bibli ne! Jako tam, tak i tady je jediný cíl, a to vyvýšení Ježíše Krista; zde na pokořeném životě bratra Yuna. Nám to má přinést povzbuzení.

Také je třeba poznamenat, že toto není standard toho, jak má vypadat křesťanský život. I na poměry Číny, kde teď probíhá mohutné probuzení, jde o výjimečné svědectví!

Nicméně je třeba se poučit i z této knihy…

Yun popisuje momenty, kdy západní církve posílaly své brožury sborům v Číně, čímž způsobily mnohá rozdělení, neboť namísto jednoty ve víře, ke kterému nás nabádal Ježíš (viz Jan 17), se začaly řešit druhořadé denominační spory, což vedlo ke značnému oslabení církve. Naštěstí – dal Bůh věci do pořádku.

Nám to však ukazuje jisté zrcadlo: Měli bychom se modlit o vyrovnanost, abychom dovedli rozpoznat, co je esenciální, a co je marginální součástí vyznání a na základě toho udržovat jednotu. Neoddělovat se kvůli jinému vhledu na vytržení, milénium, křest či svobodnou vůli!

Dále: Slyšel jsem již kritiku vůči videím ze sborů v Číně, které kolují na internetu, že jsou příliš emocionálně orientovaná. Paradoxně to samé řekl Yun o mnohých západních církvích, když v závěru hodnotil svůj pobyt zde.

Nejprve hovořil o mrtvých budovách, ve kterých není žádná radost z Boha, a potom o „charismánii“ – aneb soustředění se na prožitky, na dobré pocity, ale ne na pokání, které má předcházet a i následovat…

A co se týká pronásledování? Yun říká, že v Číně jde především o fyzické soužení a u nás o psychologické, neboť sám se stal terčem mnohých neověřených útoků a pomluv. A říkal, že jsou stejně tak bolestivá!

Knihu doporučuji každému, kdo má zájem poznávat, co znamená být křesťanem v Číně. Jak říkává Paul Washer: „Ježíš Kristus nabízí kříž, na kterém zemřete, a věčný život.“ Což mnohdy obnáší oběti, o kterých, my na západě, nemáme ani ponětí…

Jestli je nějaký verš z Bible, který shrnuje Yunův příběh, pak je to tento:

2 Korintským 12:10 (Studijní Bible):Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button