Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Kdo nemá Kristova Ducha, není Jeho!

Přijali jste Ducha svatého?

Jeden z vážných problémů západní církve je v tom, že se snažíme spasení zjednodušit na určitý plán či schéma; ovoce takového myšlení pak můžeme jasně pozorovat u takzvané „modlitby hříšníka“, kterou tak urputně kritizuje Paul Washer ve svých kázáních; člověk v podstatě zopakuje nahlas pár vět, jimž často ani pořádně nerozumí, a vkládá tak naději … Pokračování textu Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Kdo nemá Kristova Ducha, není Jeho!

Profil znovuzrozených křesťanů: Jak poznáte, že jste zachráněni?

stvoreni

Každý křesťan si mnohokrát položil otázku: „Jsem opravdu znovuzrozený, anebo si něco nalhávám?“ Taková situace může mnohdy vyústit v zoufalství a pocit beznaděje: „Co když vlastně žiji v bludu? Co když vůbec Ježíši nepatřím, ale jen imituji chování druhých?“ V prvé řadě je třeba důrazně poznamenat, že je dobře, že si … Pokračování textu Profil znovuzrozených křesťanů: Jak poznáte, že jste zachráněni?

Paul Washer: Jak poznáte, že jste skutečně zachráněni?

paulwasher

Nové video z kázání Paula Washera přináší důležité poselství o tom, že máme testovat ovoce svého života, zda jsme skutečně ve víře. Bible totiž říká: 2 Korintským 13:5 (Studijní Bible): „Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže … Pokračování textu Paul Washer: Jak poznáte, že jste skutečně zachráněni?