Svědectví kněze Pina Scalabrina: Od náboženství k víře

  Převzato z: http://www.prokrestany.cz/svedectvi/7.htm Od náboženství k víře Můj život se zmítal každým závanem učení a tím, co si o mě…

  Kristus je náš Obhájce: Proč nemáme hřešit, a co se stane, když zhřešíme? (1 Janův 2:1-2)

  Tento text byl kázán v Biblické církvi Praha 4.12.2022. V dnešním kázání se podíváme znovu do 1. listu Janova a…

  O falešném duhovém náboženství

  Pojďme nejprve jasně a hrdě říct, že když zastáváme pravdivý postoj, nemáme žádnou potřebu cenzurovat, postihovat ani nijak jinak omezovat…

  Chodíte ve světle, křesťané? (1 Janův 1:5-10).

  „A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v…

  Společenství církve s Otcem a Synem (1 J 1:1-4)

  Následující text byl kázán 3.7.2022 v Biblické církvi Praha. V prvním (úvodním) kázání jsme si představili apoštola lásky – Jana,…

  Svědectví bývalého kněze Mariana Rughiera: Živá voda – a pokoj s Bohem

  Převzato z: http://www.prokrestany.cz/svedectvi/6.htm Dilema s herezí Můj přechod z římského katolicismu ke Kristu nenastal náhle. Byl to dlouhý a bolestivý…

  Chlubit se Kristem Ježíšem!

  Kdybychom mohli nějakým způsobem měřit duchovnost křesťana a měli jakýsi „duchovnometr“, co by asi takové zařízení mělo detekovat? Nebo-li: Co…

  První list Janův

  Následující text byl kázán 1.5.2022 v Biblické církvi Praha. Úvodní komentář Položme si základní otázku na úvod: Co vlastně máme…

  Dva hříšné pohledy na církev. A ten nejdůležitější závěr!

  Křesťanský svět můžeme, v jeho postoji k církvi, s jistou mírou zjednodušení, rozdělit do 2. problematických táborů: Na „církevníky“ a…
   14.3.2017

   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!

   Převzato z: http://adam4d.com/science-disproves-god/
   6.12.2016

   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci

   Převzato z: http://adam4d.com/cage-stage/
   28.4.2016

   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích

   Zdroj (Jak zabít hřích): http://adam4d.com/secret/
   5.4.2016

   Adam4d v češtině: Dar spásy

   Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/
   16.3.2016

   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

   Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí…
   20.2.2016

   Adam4d v češtině: Identifikuji se jako…

   Převzato z http://adam4d.com/self-identify/
   Back to top button