Bůh zjednává právo pronásledovanému (Žalm 7)

  Bůh zjednává právo pronásledovanému (Žalm 7)

  Tento text byl kázán 24.1.2021 v Biblické církvi Praha. Pokojné ráno, bratři a sestry, setkáváme se znovu u Božího Slova…
  Proto smíme vstoupit do svatyně cestou novou…

  Proto smíme vstoupit do svatyně cestou novou…

  Tento text byl přednesen v Biblické církvi Praha 3.1.2021 jako uvedení Večeře Páně. Bratři a sestry, před společným slavením večeře Páně přečtu…
  Co nás učí koronavirová krize? Aneb: Jak nás zkoušky svlékají do naha!

  Co nás učí koronavirová krize? Aneb: Jak nás zkoušky svlékají do naha!

  Když se člověk ocitne uprostřed veliké krize, dojde často na skládání účtů. V době blahobytu můžeme říkat cokoliv a nenést…
  Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Žalm 6).

  Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Žalm 6).

  Tento text byl kázán 13.12.2020 v Biblické církvi Praha. Požehnané ráno, bratři a sestry, máme znovu tu výsadu, že můžeme…
  Není víra jako víra: Víra ve víru člověka nezachrání!

  Není víra jako víra: Víra ve víru člověka nezachrání!

  V návaznosti na předchozí články: Víra a skutky: Ekvivalence vs implikace, To, jak jednáte, odhaluje, čemu doopravdy věříte, O falešném…
  Kam se máme dívat?

  Kam se máme dívat?

  Tento text byl přednesen v Biblické církvi Praha 6.9.2020 jako uvedení Večeře Páně. „Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal…
  Koho je potřeba poslouchat: Vládu nebo Boha?

  Koho je potřeba poslouchat: Vládu nebo Boha?

  Současná světová koronavirová krize otevírá důležité otázky a odhaluje také skryté věci v našich srdcích. Znovu se dostáváme k základním…
  Naslouchej mým slovům, Hospodine (Žalm 5)

  Naslouchej mým slovům, Hospodine (Žalm 5)

  Tento text byl kázán 1.11.2020 v Biblické církvi Praha. Úvod Požehnané ráno bratři a sestry, setkáváme se zde znovu, abychom…
  Nejděsivější slova Pána Ježíše Krista

  Nejděsivější slova Pána Ježíše Krista

  „Ne každý, kdo mi říká: ,Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je…
   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!
   14.3.2017

   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!

   Převzato z: http://adam4d.com/science-disproves-god/
   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci
   6.12.2016

   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci

   Převzato z: http://adam4d.com/cage-stage/
   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích
   28.4.2016

   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích

   Zdroj (Jak zabít hřích): http://adam4d.com/secret/
   Adam4d v češtině: Dar spásy
   5.4.2016

   Adam4d v češtině: Dar spásy

   Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/
   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!
   16.3.2016

   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

   Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí…
   Back to top button
   Close