Nejděsivější slova Pána Ježíše Krista

  Nejděsivější slova Pána Ježíše Krista

  „Ne každý, kdo mi říká: ,Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je…
  Hospodin slyší, když k Němu volám (Žalm 4)

  Hospodin slyší, když k Němu volám (Žalm 4)

  Tento text byl kázán 4.10.2020 v Biblické církvi Praha. Pokoj Vám bratři a sestry,  setkáváme se znovu o Božího Slova…
  Radost z Hospodina jako způsob života

  Radost z Hospodina jako způsob života

  „Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína!“ (Žalm 4:8). Není větší blaženosti než spočinutí…
  Můj hlas zní k Hospodinu (Žalm 3)

  Můj hlas zní k Hospodinu (Žalm 3)

  Tento text byl kázán 23.8.2020 v Biblické církvi Praha. Požehnané ráno bratři a sestry, potkáváme se znovu u Božího Slova;…
  Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy!

  Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy!

  „Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy.“ (Kol. 3:13).…
  Křesťanské hodnoty jako modla: Jaký je vztah křesťanství k politice?

  Křesťanské hodnoty jako modla: Jaký je vztah křesťanství k politice?

  Často slýcháme v médiích apel různých konzervativních politiků na tzv. „křesťanské hodnoty“. Z větší části jde o římské katolíky, kteří…
  Opravdová láska jako důkaz Boží přítomnosti

  Opravdová láska jako důkaz Boží přítomnosti

  Tento text byl přednesen v Biblické církvi Praha jako uvedení k Večeři Páně. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je…
  Víra a skutky: Ekvivalence vs implikace

  Víra a skutky: Ekvivalence vs implikace

  V návaznosti na předchozí články: To, jak jednáte, odhaluje, čemu doopravdy věříte a O falešném evangeliu, které popírá znovuzrození a…
  Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště!

  Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště!

  Tento text byl kázán 24.5.2020 v Biblické církvi Praha. Text Žalmu 2: „Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných…
   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!
   14.3.2017

   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!

   Převzato z: http://adam4d.com/science-disproves-god/
   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci
   6.12.2016

   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci

   Převzato z: http://adam4d.com/cage-stage/
   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích
   28.4.2016

   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích

   Zdroj (Jak zabít hřích): http://adam4d.com/secret/
   Adam4d v češtině: Dar spásy
   5.4.2016

   Adam4d v češtině: Dar spásy

   Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/
   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!
   16.3.2016

   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

   Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí…
   Back to top button
   Close