Nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví tento člověk!

  I když se ti největší odpůrci křesťanství, co bojovali proti církvi, snažili, jak mohli, nikdo z nich jí nezničil. Nikomu…

  Ztracená západní civilizace v hodnotovém chaosu: Kdo je člověk? Kdo muž? A kdo žena? Normální svět končí vyznáním: Bůh není!

  Víte, když se podíváme na současnou dobu – na svět okolo nás, je to na jednu stranu neuvěřitelná podívaná, a…

  Jak evoluční teorie ovládá mysl lidí

  Je důležité, čemu věříme o světě. Neše základní předpoklady o realitě determinují naše jednání. Když budeme například věřit, že jsme…

  Hospodine, proč stojíš opodál? (Žalm 10)

  Následující text byl kázán 31.10.2021 v Biblické církvi Praha. Pokojné ráno, bratři a sestry,sešli jsme se zde, abychom společně uctívali…

  Záleží na tom, čemu věříme. Zejména, když se svět hroutí do pekel.

  Mnozí, při pohledu na současnou dobu, říkají: „Svět zbláznil!“ Kdepak! Svět se nezbláznil. Alespoň ne nyní. Jen se teď ukazuje,…

  Pán Ježíš – pravý člověk a pravý Bůh

  Pojďme se podívat na jednu z esenciálních pravd naší víry. Na klenot, který se snažilo mnoho lupičů odcizit a kvůli…

  Bůh přikrývá naše hříchy!

  Tento text byl přednesen v Biblické církvi Praha 8.8.2021 jako uvedení Večeře Páně. Milí svatí, předtím než přistoupíme ke slavení…

  Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu! (Žalm 9)

  Toto kázání zaznělo 15.8.2021 v Biblické církvi Praha. Požehnané ráno, bratři a sestry, je pro mě velikou výsadou, že zde…

  Proč vlastně lidé věří evoluční teorii?

  Buďme upřímní! Drtivá většina populace má jen základní vědomosti o evoluční teorii. A nerozumí hlubším věcem: Mají např. přehled o…
   14.3.2017

   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!

   Převzato z: http://adam4d.com/science-disproves-god/
   6.12.2016

   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci

   Převzato z: http://adam4d.com/cage-stage/
   28.4.2016

   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích

   Zdroj (Jak zabít hřích): http://adam4d.com/secret/
   5.4.2016

   Adam4d v češtině: Dar spásy

   Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/
   16.3.2016

   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

   Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí…
   20.2.2016

   Adam4d v češtině: Identifikuji se jako…

   Převzato z http://adam4d.com/self-identify/
   Back to top button