Konspirační teorie jako destruktivní démonské nauky, které odvádějí od Krista do temnoty.

  V návaznosti na jeden z minulých článků: „Víra v konspirační teorie ničí svědectví církve o Kristu,“ znovu otevřeme téma konspiračních…

  Hledejte nejprve Boží království!

  „Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ Neboť o to všechno…

  Co to znamená, když Bible říká, že Ježíš je prvorozený všeho stvoření?

  Svědkové Jehovovi učí, že Ježíš není Bůh, ale je stvořenou andělskou bytostí. Podle nich Bůh nejprve stvořil Ježíše a ten…

  Není pod nebem jiného jména daného lidem, aneb: Znají Svědkové Jehovovi Boží jméno?

  „Tu jim Petr naplněn Duchem Svatým řekl: „Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme-li dnes vyslýcháni pro dobrý skutek na nemocném…

  Co mají Svědci Jehovovi, Mormoni, Římští katolíci, a další, společného?

  Dnes jsem měl téměř 2 hodinovou diskuzi se 2. Svědky Jehovovi, kteří mě už nějakou dobu navštěvují (jeden z nich…

  Ježíš jako Bůh Stvořitel: Jednoduchý verš pro Svědky Jehovovy!

  „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u…

  Protože nepřijali lásku k pravdě…

  „Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří…

  Kristus nebo chaos

  Bývaly doby, kdy jsem nerozuměl tomu, proč lidé ráno vstávají do práce. Proč studují na Vysoké škole; proč se žení,…

  Pouť z Říma: Svědectví obráceného kněze!

  Svědectví kněze, Bartholomewa F. Brewera, převzato z: http://www.prokrestany.cz/svedectvi/8.htm Miliony, možná většina katolíků jsou katolíky podle jména, výchovy, silou vůle. Naše…
   14.3.2017

   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!

   Převzato z: http://adam4d.com/science-disproves-god/
   6.12.2016

   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci

   Převzato z: http://adam4d.com/cage-stage/
   28.4.2016

   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích

   Zdroj (Jak zabít hřích): http://adam4d.com/secret/
   5.4.2016

   Adam4d v češtině: Dar spásy

   Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/
   16.3.2016

   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

   Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí…
   20.2.2016

   Adam4d v češtině: Identifikuji se jako…

   Převzato z http://adam4d.com/self-identify/
   Back to top button