Proč vlastně lidé věří evoluční teorii?

  Buďme upřímní. Drtivá většina populace má jen základní vědomosti o evoluční teorii. A nerozumí hlubším věcem: Mají např. přehled o…

  Imputace Kristovy spravedlnosti

  Tento text byl přednesen v Biblické církvi Praha 2.5.2021 jako uvedení Večeře Páně. Milí svatí, předtím než předstoupíme ke slavení…

  Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno (Žalm 8)

  Tento text byl kázán 14.3.2021 v Biblické církvi Praha. Úvod Pokojné ráno bratři a sestry, máme znovu tu výsadu, že…

  Bůh zjednává právo pronásledovanému (Žalm 7)

  Tento text byl kázán 24.1.2021 v Biblické církvi Praha. Pokojné ráno, bratři a sestry, setkáváme se znovu u Božího Slova…

  Proto smíme vstoupit do svatyně cestou novou…

  Tento text byl přednesen v Biblické církvi Praha 3.1.2021 jako uvedení Večeře Páně. Bratři a sestry, před společným slavením večeře Páně přečtu…

  Co nás učí koronavirová krize? Aneb: Jak nás zkoušky svlékají do naha!

  Když se člověk ocitne uprostřed veliké krize, dojde často na skládání účtů. V době blahobytu můžeme říkat cokoliv a nenést…

  Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Žalm 6).

  Tento text byl kázán 13.12.2020 v Biblické církvi Praha. Požehnané ráno, bratři a sestry, máme znovu tu výsadu, že můžeme…
   14.3.2017

   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!

   Převzato z: http://adam4d.com/science-disproves-god/
   6.12.2016

   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci

   Převzato z: http://adam4d.com/cage-stage/
   28.4.2016

   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích

   Zdroj (Jak zabít hřích): http://adam4d.com/secret/
   5.4.2016

   Adam4d v češtině: Dar spásy

   Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/
   16.3.2016

   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

   Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí…
   20.2.2016

   Adam4d v češtině: Identifikuji se jako…

   Převzato z http://adam4d.com/self-identify/
   Back to top button