Kristus je náš Obhájce: Proč nemáme hřešit, a co se stane, když zhřešíme? (1 Janův 2:1-2)

  Tento text byl kázán v Biblické církvi Praha 4.12.2022. V dnešním kázání se podíváme znovu do 1. listu Janova a…

  O falešném duhovém náboženství

  Pojďme nejprve jasně a hrdě říct, že když zastáváme pravdivý postoj, nemáme žádnou potřebu cenzurovat, postihovat ani nijak jinak omezovat…

  Chodíte ve světle, křesťané? (1 Janův 1:5-10).

  „A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v…

  Proč to vypadá, že se svět zbláznil? Co je skutečným důvodem současného úpadku na západě?

  Všude kolem to pozorujeme. Svět se hroutí ve svých civilizačních základech! Jako veliký dům, jemuž padá omítka, červené tašky ze…

  Společenství církve s Otcem a Synem (1 J 1:1-4)

  Následující text byl kázán 3.7.2022 v Biblické církvi Praha. V prvním (úvodním) kázání jsme si představili apoštola lásky – Jana,…

  Svědectví bývalého kněze Mariana Rughiera: Živá voda – a pokoj s Bohem

  Převzato z: http://www.prokrestany.cz/svedectvi/6.htm Dilema s herezí Můj přechod z římského katolicismu ke Kristu nenastal náhle. Byl to dlouhý a bolestivý…

  Chlubit se Kristem Ježíšem!

  Kdybychom mohli nějakým způsobem měřit duchovnost křesťana a měli jakýsi „duchovnometr“, co by asi takové zařízení mělo detekovat? Nebo-li: Co…

  První list Janův

  Následující text byl kázán 1.5.2022 v Biblické církvi Praha. Úvodní komentář Položme si základní otázku na úvod: Co vlastně máme…

  Dva hříšné pohledy na církev. A ten nejdůležitější závěr!

  Křesťanský svět můžeme, v jeho postoji k církvi, s jistou mírou zjednodušení, rozdělit do 2. problematických táborů: Na „církevníky“ a…
   14.3.2017

   Adam4d v češině: Věda vyvrací Boha!

   Převzato z: http://adam4d.com/science-disproves-god/
   6.12.2016

   Adam4D v češtině: Kalvinista v kleci

   Převzato z: http://adam4d.com/cage-stage/
   28.4.2016

   Adam4d v češtině: Jak zabít hřích

   Zdroj (Jak zabít hřích): http://adam4d.com/secret/
   5.4.2016

   Adam4d v češtině: Dar spásy

   Adam4d v češtině: Dar spásy. Převzato z http://adam4d.com/give/
   16.3.2016

   Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

   Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí…
   20.2.2016

   Adam4d v češtině: Identifikuji se jako…

   Převzato z http://adam4d.com/self-identify/
   Back to top button