KázáníSpaseníVidea

Paul Washer: Jak poznáte, že jste skutečně zachráněni?

Nové video z kázání Paula Washera přináší důležité poselství o tom, že máme testovat ovoce svého života, zda jsme skutečně ve víře. Bible totiž říká:

2 Korintským 13:5 (Studijní Bible): „Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže byste byli neosvědčení. “

Opravdu nesete ovoce, o kterém hovoří Písmo? Jste vskutku nové stvoření (2 Korintským 5:17)? Nebo žijete stále stejně jako před vaším obrácením? Pokud ano, je dobrá šance, že doposud nepatříte Bohu, a to je poselství tohoto krátkého, přesto velmi potřebného videa. Jste skutečně zachránění?

Související články

Komentáře

  1. To je otázka! Odpověď je v: Římanům 8:16  Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. (Řím 8:9) …jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. (Řím 8:13) Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. (II.Kor 5:2 a 3)
    Spasení vírou? Už od Abrama je víra spjata s ospravedlněním (Gn 15) a přijetí, nebo spása, chcete-li, je spojena se smlouvou. (Gn 17) Symbolika obřízky je zřejmá jako to, co bude s neobřezanými. (viz. Gn 17:14 a Řím 8:9)
    Denominace? A kterou potvrzuje Bůh? Žádnou! Kde je v tom brajglu jednota Ducha? Nebo řád podle Otce? Duchovní dary? Jedni tvrdí, že to je minulost, jiní se snaží je vytvořit, kde nejsou. Kazatelé mluví, aniž by je Pán poslal a pak to taky tak vypadá. Ano vystudovali školy a pobírají plat, jenže to nezmocňuje. „Uzdravovači“ se modlí a říkají – já se modlím a na Bohu je, jestli tě uzdraví. Drzost neslýchaná! A pokud by byly jazyky u letničních opravdu Darem Ducha, jaktože to připomíná mnohdy včelí úl, když Pavel učí něco o řádu a o tom, že pokud nemají „jazykáři“ „vykladače“, mají ve shromážďění mlčet. Ptát se po ostatních Darech Ducha je úkol takřka nadlidský. Zejména Dar vzkládání rukou za účelem křtu Duchem. Zažil jsem na konferencích hodně, ale k Bibli se nic ani nepřiblížilo. Chrám byl jeden a s přesně vymezenou službou. Kde je v tom předobraze místo pro rozmanitost denominací. Co udělali naši předci cca. od třetzího století s Evangeliem? Z radostné zprávy mocně potvrzované Bohem se stala smutná zpráva plná krve, násilí, touhy po moci či uplatnění, pokrytectví, manipulace… a bez moci.
    Pokud nedostaneme milost, nemáme šanci. Když se Jan ve svých listech zmiňuje o milosti, míní Ducha, takže bych měl napsat velké „M“ Nezáleží kolik shlédneme videí, navštívíme konferencí atd. Možná když se vžijeme do Laodikejských poté, co jim přečetli list od Jana (Zjevení 3:14-20) a pustíme všechno, co nás naučili ve sborech (jedno jaké denominace, protože to zjevně nefunguje) a prožijeme něco, čemu se v Bibli, ne v církvi, říká pokání, (z mrtvých skutků, z chyb a dogmat předků i našich, z náboženství a modlářství…) odhodíme fíkové listí, pak snad přistoupí Bůh a oděje nás šatem z výsosti, kožešinou z beránka. To je jediná cesta ke skutkům Skutků. Ne skutkům apoštolů, nýbrž skutkům Božím tak, jak jsou v Písmu. A hlavně tak dojdeme k opravdovému smíření a pokoji s Bohem, který nám Bude skrze darovaného Ducha denně potvrzovat, že jsme Jeho, a taktéž bude potvrzovat nás přede všemi, kterým nás přivede do cesty. Pak budou otázky jako: „Jak to poznáme?“
    bezpředmětné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button