BibleJežíš KristusNáboženství a kultySvědkové JehovoviVšechny články

Ježíš jako Bůh Stvořitel: Jednoduchý verš pro Svědky Jehovovy!

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.“ (Jan 1:1-3, ČSP).

Řada náboženství popírá biblický fakt o Božství Pána Ježíše Krista. A i když zde máme podrobnější článek, jenž však ani zdaleka neobsahuje všechny možné argumenty (Pán Ježíš – pravý člověk a pravý Bůh), čas od času je dobré poukázat na méně zjevná místa v Písmu, která, pakliže správně pochopíme, se mohou rázem stát mocným nástrojem při evangelizaci (např. Svědků Jehovových).

Nedávno jsem viděl krátké video Johna Pipera, kde vysvětluje svým posluchačům, jak mluvit se Svědky Jehovovy o Božství Pána Ježíše a používá k tomu právě 3. verš v Janově evangeliu, jenž je zvýrazněný v úvodní citaci.

Byť to zde není na první pohled zjevné a vyžaduje to krátké zamyšlení, tak tento verš v sobě obsahuje mocnou zbraň vůči tvrzení, že Pán Ježíš je stvořený, ať už jako první stvoření či jakkoliv jinak.

Obvykle lidé právě citují první dva verše, kde máme jednoznačně zjeveno, kdo je Slovo („a to Slovo bylo Bůh“). Zde mají Svědci Jehovovi argument o absenci určitého členu v řečtině, který ale není opodstatněný a sami se tohoto pravidla nedrží, což více rozebírám v podrobnějším článku, na který se odkazuji výše.

Pojďme se ale nyní podívat blíže na 3. verš. Co zde vlastně čteme? Apoštol Jan píše: „Všechno vzniklo skrze ně (Pozn.: Slovo).“ Apoštol nám říká, že Slovo (později ve 14. verši je jasněji zjeveno, že jde o Pána Ježíše) bylo nejen přítomné u stvořitelského aktu, ale jeho Aktérem!

A tady se více zastavíme, neboť tvrzení Svědků Jehovových je, že Pán Ježíš, je první stvoření. Bůh, podobně jako v novoplatonismu (a gnosticismu) nejprve stvořil Ježíše a ten pak tvořil vše ostatní. Je ale tato myšlenka slučitelná s naším textem?

Není.

Je zde totiž napsáno: „Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.“ V jiných překladech je ještě jasněji vyjádřena myšlenka, ke které pomalu směřuji. Např. v Kralickém překladu čteme: „Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.“ (Jan 1:3, BKR). Podobnou doslovnost volí i většina anglických překladů.

Už vidíte také, co ten verš vlastně říká? Vše, co bylo stvořeno, vše, co patří do kategorie stvoření a bylo stvořeno („bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.“), bylo stvořeno skrze Slovo – Jeho prostřednictvím. Nebo-li: Slovo je touto formulací zcela logicky vyloučeno z kategorie stvoření. Slovo není stvořené a ani nemůže být!

Slovo totiž v našem textu předchází stvoření. A nikoliv druhé stvoření, jak vyplývá z teologie Svědků Jehovových, ale všeho, co bylo stvořeno: Veškerého stvoření!

Vše tedy, co bylo stvořeno, bylo stvořeno Slovem. Vezměme teologii Svědků Jehovových ještě dál – ad absurdum: Je-li slovo fundamentálně stvořením, pak ono slovo, před svým vlastním stvořením, potřebovalo samo sebe, aby bylo stvořeno. Vzniká zde podobný paradox jako u ateistického náhledu na Teorii velkého třesku, kde může vyplývat, že vesmír, který má mít počátek, stvořil sám sebe před tím než vlastně vůbec začal existovat…

To vše je důsledek toho, když lidé odmítají, co Bible doopravdy říká. Podobné závěry můžeme odvodit i z textu z 1. kapitoly listu Kolosským, kde čteme v 16. verši: „neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Kol. 1:16).

Ježíš tedy není stvořený, ale je Stvořitelem všeho a všech. To je to, co Bible učí!

A je to zcela esenciální nauka, díky které nelze Svědky Jehovovy považovat za křesťany, neboť vzdorují zásadní pravdě Božího Slova!

Na závěr si připomeňme slova Pána Ježíše, která čteme v Janově evangeliu: „Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších.“ (Jan 8:24).

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button