Zlo existuje, a proto existuje Bůh!

padnete

Následující krátká úvaha lehce navazuje na článek „Problém zla: Jak může dobrý Bůh nechat dopouštět páchání zla? Nevyvrací zlo existenci Boha?“ „Jak může dobrý Bůh dopouštět, aby se páchalo tolik zla?“ Argument převelice známý a prvně formulovaný Davidem Humem, filozofem a obhájcem empirismu z 18. století. Ve 20. století tu … Pokračování textu Zlo existuje, a proto existuje Bůh!

Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

1

Matouš 25:31-46 (Studijní Bible): „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. … Pokračování textu Adam4d v češtině: Křesťané jsou ovce!

Odpovědi ateistům (2): Vzkříšení Ježíše

vzkrisen

Obvyklá námitka vůči křesťanské víře, ze strany ateistů, se týká otázky zázraku vzkříšení Ježíše Krista, který je zaznamenán v Novém zákoně. Argument je obvykle formulován následujícím způsobem: „Nikdo racionální nemůže věřit, že Ježíš vstal z mrtvých. Kdyby lidé mohli vstát z mrtvých, viděli bychom je vstávat z mrtvých! Nikdo ale nikdy neviděl … Pokračování textu Odpovědi ateistům (2): Vzkříšení Ježíše

Bůh nebo věda? Falešné dilema ateistů vyvráceno!

pocatek

Ateisté obvykle, ve své kritice vůči křesťanství, vytvářejí falešné dilema, že buď člověk věří v Boha nebo „ve vědu“. Nejde o zcela přesné tvrzení, neboť věda není ve skutečnosti systém víry, avšak pouhá metoda, jež má být jedním z nástrojů při hledání pravdy. Na druhou stranu je tu i scientismus – termín označující totalitní … Pokračování textu Bůh nebo věda? Falešné dilema ateistů vyvráceno!

Je Bible plná kontradikcí?

svetloseta

Kritici Bible často argumentují, že Písmo obsahuje mnoho kontradikcí, a proto nemůže být pravdivé. Existuje řada skeptických webových stránek, jež se snaží dané kontradikce odhalovat. Příliš často to však dopadá tak, že dané pasáže, jež mají být údajně rozporuplné, nesplňují ani nutná filozofická kritéria (porušení zákonů logiky) k tomu, aby mohly být … Pokračování textu Je Bible plná kontradikcí?

Odpovědi ateistům (1): Bůh na obláčku

finger

Petr Tomek, ze Sboru internetových ateistů, sdílel článek „Dědeček na obláčku – nejhloupější argument křesťanů“, který obsahuje natolik falešnou argumentaci, že jsem rozhodl reagovat a jeho tvrzení vyvrátit. Možná z toho vznikne série článků, protože ateisté v Česku rádi argumentují ve svých kruzích, což jim mezi sebou jde velmi dobře, a je potřeba, … Pokračování textu Odpovědi ateistům (1): Bůh na obláčku