AteismusNáboženství a kultyVšechny články

Srovnání křesťanství a ateismu

nasledujme

Po vzoru článku Srovnání Ježíše s Mohamedem jsem se rozhodl udělat stručné srovnání ateismu a křesťanství. Budeme srovnávat schopnost vysvětlit lidský prožitek ve světě, odpovědi na moderní vědecké objevy, ale i zaslíbení a požadavky, které oba světonázory obsahují. Ptejme se sami sebe: Jaký pohled na svět je lepší? Co dovede lépe vysvětlit běžný lidský prožitek? Co přináší více radosti?

Poznámka: Ateismus je zde definován jako aktivní nevíra v Boha spojená s materialistickým, naturalistickým a evolučním světonázorem. Odpovědi představují typické závěry, které jsem slyšel z mnoha profesionálních debat mezi křesťany a ateisty. Dále: Nemyslete si, že se snažím o nezaujaté srovnání! Otázky jsou vybrány takovým způsobem, aby demonstrovaly sílu a krásu křesťanství a zaslíbení Ježíše Krista, aby snad i ostatní lidé mohli prozřít a spatřit nadřazenost cesty, kterou nabízí Ježíš Kristus.

 

Otázkakřesťanstvíateismus

Fundamentální existenciální otázky

Kdo jste?Jste lidskou bytostí vytvořenou k obrazu Božímu. (Genesis 1:27).Jste živočich, který se vyvinul ve spontánním procesu zvaném evoluce.
Jaký je smysl vaší existence?Nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha a věčně se z Něj radovat. (Římanům 11:36, 1 Korinstským 10:31, Jan 17:3;21-23, Žalmy 73:24-28).Neexistuje žádný objektivní smysl vaší existence.
Co se stane až zemřete?Jedni budou vzkříšeni k věčnému životu v přítomnosti úžasného Boha a druzí půjdou do věčného zatracení za své hříchy. (Jan 5:29, 2 Korintským 5:8, Jan 3:18, Zj. 21:8).Přestanete existovat.

Vesmír a stvoření

Vznik vesmíru:1. Bůh stvořil čas, prostor a hmotu (vesmír) z ničeho svým Slovem. (Genesis 1:1; Jan 1:1-3; Kolosským 1:15-16). 

2. Vesmír byl zcela kompletní.

1. Vesmír vznikl z ničeho (počáteční singularita v nekonečně malém prostoru), bez zásahu inteligence, během expanze Velkého třesku.

2. Doposud existuje vývoj a změna.

Stáří vesmíru:Přibližně 6000 „reálných“ let.

 

Poznámka: Výraz reálných let odkazuje na nadpřirozenost stvoření, které vzniklo okamžitě a bylo „dospělé“ okamžitě, což je trvání, které nelze zachytit ani změřit, jakmile bylo kompletní.

Podle současných poznatek: 13.82 miliard let.
Vznik života:Bůh stvořil veškerý život okamžitě, dle rodin jednotlivých druhů. (Genesis 1). 

Každý živočich patří do určité rodiny druhu; ta může mít široké rozpětí, různé variace a je snadno identifikovatelná na základě morfologických podobností. Existují široké a bohaté variace rodin živočichů, ale neexistuje opravdový vývoj z jednoho druhu do dalšího.

Život se vyvinul z neživého a postupně, skrze mechanismy evoluce, dospěl až do dnešní podoby. 

Každá generace představuje „mezičlánek“ neustálého vývoje. Žádný druh není doopravdy konečný. Existuje pouze konstantní vývoj a změna.

Krátké chronologické srovnání:1. Stvoření světa (Genesis 1).
2. Hřích a pád lidstva (Genesis 3 – 4)
3. Světová potopa (Genesis 7 – 8).
4. Historie vykoupení lidstva mající střed v kříži Ježíše.
5. Boží soud a věčnost.
1. Velký třesk.
2. Kosmická evoluce.
3. Stelární evoluce
4. Organická evoluce

Lidský prožitek a esenciální pojmy

Dobro:Existuje dobro. Bůh je standard dobra. Pouze Bůh je dobrý. (Lukáš 18:19).Objektivně neexistuje nic jako dobro. Jen subjektivní preference.
Zlo:Existuje zlo. Zlo je důsledek hříchu – rebelie vůči Bohu. Vše, co je v rozporu s Božím morálním charakterem.Objektivně neexistuje nic jako zlo. Jen subjektivní preference.
Spravedlnost:Existuje spravedlnost. Bůh jednou odsoudí veškeré zlo.Neexistuje nic jako konečná spravedlnost.
Pohled na morálku:Absolutní, univerzálně platná a definovaná Božím zjevením.Obvykle relativní. Každá civilizace si určí, co považuje za morální.
Žádná civilizace není objektivně více či méně morální než jiná.
Pravda:Pravda existuje. Bůh je Pravda (Jan 14:6).
Bůh je absolutní, i pravda je absolutní.
Bůh je věčný, i pravda je věčná.
Bůh je jedinečný, i pravda je jedinečná.
Pravda je to, co odpovídá realitě.
Realita je to, co my považujeme za realitu.
Mnoho lidí, mnoho pravd – pravda je proto relativní.
Láska:Bůh je Láska. (1 Janův 4:8).
Láska je proto věčná, transcendentní a obětavá.
Láska je vrozený pud / instinkt.
Krásno:Krásno je estetická hodnota, která vychází z Boha.Emocionální pozdvižení způsobené chemickými reakcemi uvnitř člověka. Nemá objektivní hodnotu.
Život:Bůh je Život (Jan 1:4) a Bůh dává život, a proto má život obrovskou hodnotu.Život je důsledek spontánních fyzikálních procesů. Život nemá objektivní vnořenou hodnotu.
Smrt:Důsledek hříchu (Římanům 5:12). Nejedná se o původní přirozenost.Smrt je přirozený důsledek opotřebení života.

Zaslíbení a požadavky

Jste-li křesťan / ateista zaslíbení:Věčný život v přítomnosti úžasného Boha (Jan 3:16, Jan 17:3).Žádná.
Nejste-li křesťan / ateista zaslíbení:Věčný trest za hříchy v pekelném ohni (Zjevení 21:8).Žádná.
Jste-li křesťan / ateista požadavky:Uvěřit v Ježíše Krista (Římanům 10:9, Jan 3:16) a Evangelium, dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus zemřel za vaše hříchy, byl pohřben a po třech dnech vzkříšen z mrtvých. (1 Kor. 15:3-4). Učinit jej Pánem nad svým životem.Žádné, kromě nevíry v Boha. 🙂
Co nemůžete dělat:Hřešit.
Smilnit, cizoložit, krást, lhát, rouhat se, uctívat cokoliv kromě Boha (modlářství), opíjet se, brát drogy, koukat na porno, oddávat se homosexualitě atd.
Nemůžete věřit v Boha.
Co můžete dělat oproti druhému pohledu na svět:Věřit v Boha. Uctívat Boha. Mít radost z Boha.Smilnit, cizoložit, krást, lhát, rouhat se, uctívat cokoliv kromě Boha (modlářství), opíjet se, brát drogy, koukat na porno, oddávat se homosexualitě atd.

 

Křesťanství je nadřazené v každém ohledu. Ježíš Kristus je nadřazený v každém ohledu. Jediné, co můžete ztratit, jsou vaše závislosti a hříchy.

Jsou jen dvě cesty. Boží cesta a vaše cesta. Jedna cesta vede k Bohu a je pro vás připravená a nemůžete dělat nic, abyste získali věčný život – jen spoléhat na Krista a jeho dokonané dílo na kříži; druhá vede do záhuby a půjdete tam, ať uděláte jakýkoliv „dobrý skutek“. O jedné si můžete myslet, že je bláznivá (1 Korintským 2:14), ale vede k životu v Bohu. O druhé si přirozeně myslíte, že je správná, ale nakonec vede do záhuby (Přísloví 14:12).  Jedna vyžaduje, abyste se pokořili před Bohem a odevzdali mu vládu nad svým životem a uvěřili v Jeho Syna, který přišel zachránit hříšníky jako jste vy. Druhá nevyžaduje žádnou změnu. Zůstanete-li jak jste, jste na druhé cestě a dobrovolně kráčíte do pekla od Boha, který vás stvořil.  Ale za jakou cenu?

Johnny Cash má takový hezký citát: „Být křesťanem není pro zbabělce. Musíte být opravdový muž, abyste žili pro Boha – určitě více než pro ďábla.

Johnny vyjádřil jinými slovy to samé, co měl Ježíš na mysli, když řekl: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.“ (Matouš 16:24).

 

 

 

Související články

Komentáře

  1. Jste ůplně mimo mísu nikdo nikdy nebude v pekle trpět vy snad žijete v jiné realitě jinak si to nedovedu vysvětlit.To se nikdy nemůže stát vy snat blouzníte!můj život je můj a nikoho jiného a ten váš totalitní bůh na něj nemá žádné právo.Já ho o to neprosil aby mně stvořil i kdyby to tak bylo čemuž nevěřím.Řeknu vám něco jediné peklo je život kde jsme právě teď.když hovoří křesťan s ateistou křesťan očekává že ateistu přesvědčí a on přijme evangelium ale když se tak nestane křesťan je najednou nevrlý vás ůplně irituje když člověk nechce přijmout vašeho boha a ateisty ůplně nesnášíte a proto se oháníte těmi bláboly o nás,všechno převracíte.Dát ježíši svůj život?Jste na hlavu?Na jednu stranu bible říká že bůh stvořil člověka svobodného a na druhou tu svobodu nám chce bůh svobodu brát a hrozí peklem?Ať jde ten váš bůh do háje.Kde vůbec byl když eva trhala to zakázane ovoce vždyť říkáte že všechno ví tak proč tomu nezabránil!Nakonec to byl přece on kdo ten strom nasadil do zahrady!A jak se to týká mne?já tam přece nebyl.

  2. Jasně nebudete přece uzpůsobovat boží pravdu tak aby se hodila všem bez rozdílu,boží pravda je vše zač stojí bojovat.Nesmíte ze svých pravd nic slevit vždyť by jste tím zrazovali boží pravdu,právě tu pravdu která je ve vás kterou jste obdrželi od boha jako boží zaslíbení.vydržet to musíte až do konce jsou poslední časy a Kristus nás varoval že to musí přijít dřív než bude konec všech pokušení.Tedy vytrvejte bratři,hodina páně se přiblížila.

  3. Křesťanství je bláznovství ne ateismus!Nikdo zcela normální se přece nestává křesťanem.Nepodsouvejte nám hříšnost když se sami obviňujete že jste hříšní!A co je to hřích a z jakého jazyka to pochází a co to vlastně znamená?Jak vůbec rozumný člověk může uvěřit takovým bludům z bible?A jak víte že toto není původní přirozenost člověka to vy opravdu všemu věříte jen proto že jste to četli v bibli?A jak si můžete být jisti že to není zrovna lež.Vidíte?To je ono jak jste strašně slabomyslní.Vůbec se nesnažíte na to nahlížet ze všech možných ůhlů a nic si neověříte logickou cestou jak to dělá normální myslící člověk.Ne!Není to žádná nepřirozenost že každý člověk se chce prosadit a hají své vlastní zájmy je to prirozený výběr hledět na vlastní prospěch to je jediné správné jednání stačí se jen podívat jak to chodí v přírodě a uvidíte to.Je to zdravé a také správné jen blázen nehledí na to co mu prospěje je to tak jednoduché.Myslíte že když se naučíte papouškovat bibli že z toho nebudete mít v hlavě guláš?Studováním bible odsouváte běžné věci které byste jinak řešili bokem a to poškozuje vaše přirozené myšlení,tím se stáváte omezenými.

  4. Ateismus a křesťanství nelze srovnávat.Ateismus je svoboda a náboženství opičárna a poklonkování bohu,křesťanství je otroctví a omezenost.Je to taková stupidnost a nepochopitelné počínání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button