KázáníVidea

Boží svrchovanost ve spasení | Pavel Steiger

Kázání Pavla Steigera z Biblické církve Praha na téma Božího svrchovaného vyvolení.

Neslyšel jsi, ani jsi nevěděl; tvé ucho nebylo dříve otevřeno, protože jsem věděl, že budeš stále jednat zrádně, vždyť vzbouřencem jsi byl nazván od matčina lůna. Kvůli svému jménu zdržuji svůj hněv a pro svou chválu se vůči tobě krotím, abych tě nevyhladil. Hle, přečistil jsem tě, ale ne jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v peci soužení. Kvůli sobě, kvůli sobě samému to učiním, vždyť jak může být mé jméno znesvěcováno? Svou slávu jinému nedám. Slyš mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já jsem, já jsem první, já jsem také poslední. “ (Izaiáš 48:8-12).

Související články

Komentáře

  1. Dobrý den, četl jsem knihu Svou slávu nikomu nedám od pan Steigera a je mi smutno, tak bludné učení a falešné evangelium, které přináší Kalvinismus se zřídka vidí. Verš, který se s tímto bludným učením jasně neshoduje, naopak ho vyvrací, tak se buď opomene a nebo se totálně překroutí k obrazu kalvinistického bludu. Myslím, že zde pan Steiger udělal velký přešlap !

    1. Dobrý den, co přesně je na kalvinismu nebiblické? Můžete to nějak formulovat? Nebo se vám to jen nelíbí? Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button