HistorieIslámKrátká poselstvíNáboženství a kultyVšechny články

Hlas z historie: První křesťanský dialog s Islámem

koraaan

Je něco velmi povzbudivého na tom, když si člověk uvědomí, že stojí na ramenou obrů, kteří bojovali stejné bitvy za stejné pravdy jako i dnes my. K diskuzím mezi křesťany a muslimy docházelo i v minulosti. Pojďme se podívat na část nejranějšího dialogu, který proběhl mezi Abdullah ibn Ishmail al-Hashimem a Abd al-masix ibn Ishaq al-Kindim, patrně někdy kolem roku 820 po Kristu.

Práce Al-Kindiho portrétuje bohatý obrázek situace ve světě po prvním století islámské expanze (632 – 732). V následujícím krátkém textu se Al-Kindi zabývá stejnými výtkami vůči zachovalosti Bible, které používají muslimové dodnes. A (překvapivě) odpovídá na danou kritiku způsobem, který je rovněž typický dnešnímu křesťansko–islámskému dialogu. Můžeme si z toho vzít nějaké poučení?

Poznámka: Jde o překlad z knihy Dr. Jamese Whita „What Every Christian Needs to Know About the Qur'an“. Verše z Koránu jsou překládány z angličtiny. 

Al-Kindiho obhajoba zachovalosti Bible

„Ale nyní bych vás chtěl přesvědčit k odvolání toho, že tyto pasáže byly „uvařené“. Utíkáte před závěrem pod záminkou porušení textu; a to proto, abyste se mohli schovat v přístřeší vašeho oblíbeného argumentu. Budu teď mluvit upřímně a chci abyste si to vzali k srdci. Nedohaduji se v duchu pýchy a ani z lásky ke kritice, ale proto, abych vás vyhrál. Má víra mě nabádá k této povinnosti vůči každému, ale o vás mám speciální starost, a to díky té hluboké temnotě, ve které jsem vás nalezl.

Nevím, zda jsem kdy slyšel argument obtížněji vyvratitelný, zoufaleji snažící se odzbrojit, než to, co navrhujete o poškození posvátného textu. Divím se, že se k tomu obracíte. Víte přece, že i židé, přestože jsou nepřátelští vůči pravdě o tom, kým je On – Světlo tohoto světa a jeho sláva, přesto však souhlasí s námi v této věci. Bez jakýchkoliv výhrad mezi námi (pozn: židy a křesťany), pravost těchto starozákonních textů, jako inspirovaných, je ustanovena. Nejsou porušeny, ani z nich nebylo odebráno, ani do nich přidáno. Ale nechte mě aplikovat jeden test, který bude férový pro nás oba.

Ve jméně Božím se ptám vás, kteří nás obviňujete z manipulace textu, dovedete vyprodukovat knihu, s níž nebylo manipulováno, a která svědčí o vaší pravdě; knihu, jež se může odvolat na podobná znamení a divy jako ty, které svědčí prorokům a apoštolům, z jejichž rukou jsme obdrželi, a stále držíme, písma, stejně jako židé?

Vím, že nemůžete. Vaše vlastní písma nesou v této věci docela přesvědčivé svědectví. Neboť říkají: „Pokud jste kdy na pochybách o tom, co bylo vyjeveno, ptejte se těch, co čtou dřívější písma (židů a křesťanů).“ (Korán 10:94). „A seslali jsme Zákon (pozn. Tóru), v níž je správné vedení i světlo (Korán 5:44); a vypravili jsme ve stopách jejich Ježíše, syna Mariina, aby potvrdil pravdivost toho, co obsaženo bylo předtím v zákonu (Tóře), a dali jsme mu Evangelium, v němž je správné vedení a světlo, aby potvrdilo to, co už dávno znali. “ (Korán 5:50). „A pokud lidé knihy uvěří a budou se bát Boha, On jim odpustí jejich hříchy a přivede je do ráje blaženosti. Pokud budou dodržovat Zákon a Evangelium, a co bylo sesláno dolu jejich Pánem, budou jíst z toho, co je nad i pod jejich chodidly. Z nich vzejdou lidé jednající spravedlivě, ale většina z nich – jak zlé jsou jejich skutky. “ (Korán 5:65-66). „Řekněte, lidé Knihy, nestojíte na ničem dokud nebudete dodržovat Zákon a Evangelium, které vám byly seslány vaším Pánem. “ (Korán 5:68).

Vidíte, že vaše vlastní kniha svědčí v náš prospěch, a to že pravdivý výklad jakékoliv pasáže, je ten náš výklad. Je od vás vyžadováno, abyste se ptali nás – co se týká této věci. A nyní – můžete tvrdit, že jsme porušili text? Copak takové jednání není v rozporu s vaším písmem? Situace je dostatečně jasná; svědčíte o pravdivosti našeho textu (pozn. Bible) – nicméně tomuto svědectví odporujete, když tvrdíte, že jsme daný text porušili; taková je to hloupost.“

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button