BibleEvangeliumVidea

Paul Washer: Evangelium a nejděsivější poselství písma!

Paul Washer srozumitelně vysvětluje evangelium, které je Boží mocí k záchraně každého, kdo věří. (Římanům 1:16). Jestliže dnes uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce (Židům 3:7-8), ale učiňte pokání a uvěřte v Ježíše Krista.

Neboť:

Skutky 4:12 (Studijní Bible): „A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.“

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button