Krátká poselství

Ukázka z knihy: Co je evangelikální?

Z kapitoly Písmo: Jediná a plná autorita:

„Ve spojitosti s Písmem je třeba dále říci, že musíme věřit celé Bibli. Musíme věřit historickým záznamům Bible stejně jako jejímu učení. Pokud v tomto ohledu někdo selhává, vždy to naznačuje odklon od pravé evangelikální pozice. Někteří lidé říkají: „Ale ano, věříme Bibli a přijímáme její svrchovanou autoritu ve věcech náboženství, ale samozřejmě nehledáme v Bibli vědecké informace; hledáme tam pomoc pro svou duši, také spásu a poučení o tom, jak žít křesťanským životem.“ Tvrdí, že existují jakoby dvě velké autority a dva prostředky zjevení: jedním z nich je Písmo a druhým je příroda. Říkají, že tyto prostředky se vzájemně doplňují a že stojí vedle sebe. Proto v Písmu hledají vše, co se týká jejich duše, ale nehledají zde další zjevení, která Bůh zprostředkoval v přírodě. Tady podle nich nabízí odpovědi věda.

Uvedený názor je podle mě nejen velice nebezpečný, ale může od základu podkopat naší pozici. Musíme se mu postavit, a to velmi tvrdě. Na současných tendencích mě ohromuje, že jejich zastánci si, zdá se, myslí, že přicházejí s něčím novým. Nejde však o nic nového. Přesně totéž učil Ritschl a jeho následovníci před sto lety. Říkali tomu „úsudek o faktech“ a „úsudek o hodnotě“. Dnes se k tomu pouze vracíme. Následkem jejich učení se evangelikálové po roce 1840 dostávali na scestí. Začalo to úplně stejně. Obhajovali se tím, že jen chtějí bránit pravdu evangelia proti narůstajícím útokům z oblasti přírodních věd. A uplatnili stejnou metodu. Tvrdili, že Bible se zabývá pouze „náboženskou“ pravdou, a proto ať věda objeví cokoli, nemůže to mít na tuto pravdu dopad.

Naši přátelé, vedeni stejnou pohnutkou – která je jistě dobrá a správná – dnes dělají přesně totéž. Zdá se mi, že se tím dostávají na stejnou cestu jako Ritschlovi následovníci, cestu, která vždy vede ke stejnému výsledku, tedy ke znevážení samotného evangelia. Proto musíme zdůrazňovat, že věříme v historičnost úvodních kapitol knihy Genesis a celé další biblické historie.“ (Co je evangelikální, Dr. Martyn Lloyd Jones, str. 80-81).

 

Související články

Jeden komentář

 1. “ . . . Proto musíme zdůrazňovat, že věříme v historičnost úvodních kapitol knihy Genesis a celé další biblické historie.“
  Úchvatné.
  Adam s Evou zplodili dva syny. Kasina a Ábela. Kain zabil Ábela. Dítě ze druhé třídy by usoudilo, že na světě tedy žili tři lidé. Adam, Eva a Kain.
  Pak Kain šel, oženil se a postavil město. (Genesis 4.17)
  Ohromující! Jen hlupák by pochyboval.
  Jaroslav Štejfa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button